Standartní servis a údržba bytu 3+1 v Praze včetně maziv, ošetřujících prostředků a dopravy nyní 999kč!!! 602 629 005


REFERENCE

Hodnocení provedené práce myslím není třeba na webu blíže specifikovat, protože se domnívám, že až teprve osobní zkušenost zákazníka s poskytnutou službou je tou nejlepší vizitkou. Jak jsem již ale v záhlaví uvedl, má kvalifikace a zkušenosti pramení ze spolupráce s firmou Vekra a.s. nyní ve sloučení firem Window Holding a.s., která započala v roce 1999 a nadále pokračuje. Zabývám se především řešením reklamací tedy posouzením závad a nedodělků a jejich následným odstraňováním tím nejlepším možným způsobem.                                                                                      

Mojí prioritou je a vždy bude maximální spokojenost zákazníka.

Mezi větší realizované zakázky patří např. komplexní pozáruční servis a údržba oken včetně rozsáhlých oprav v celém areálu Ústřední vojenské nemocnice Praha Střešovice, kde jsou v užívání veškeré dostupné typy okenních profilů na trhu. Dále dlouhodobý komplexní záruční a pozáruční servis a údržba oken pro BD Jarov, které má ve správě několik bytových domů s osazenými okny a dveřmi od různých výrobců, dále např. rezidence Zličínské zahrady, Bělohorské zahrady, Malá Šárka, Komerční centrum Londýnská atd., průběžně také servisujeme okenní prvky jako smluvní externí servis firem Vekra a.s. a Window Holding a.s. např. v rezidencích - Kejřův park, Doky, Zelené město, Trojské výhledy, Byty Vítkov, Kaskády Barrandov, Yit Koti Hyacint atd. Závěrem bych rád zmínil, že každou závadu lze odstranit, jde jen o to ji správně posoudit a zvolit pro zákazníka to nejlepší možné řešení.

YjcxODU